Art. 14g. - Straże gminne. - Dz.U.2021.1763 t.j. - OpenLEX

Art. 14g. - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  14g. 

(uchylony).