Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  12b.  [Dzień Straży Gminnej]

Dzień 29 sierpnia ustanawia się Dniem Straży Gminnej.