Art. 47. - [Zakaz prowadzenia działalności politycznej; zasady przynależności do organizacji i stowarzyszeń] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  47.  [Zakaz prowadzenia działalności politycznej; zasady przynależności do organizacji i stowarzyszeń]
1. 
Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej nie może być członkiem partii politycznej ani uczestniczyć w działalności takiej partii lub na jej rzecz.
2. 
Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej nie może pełnić funkcji publicznej.
3. 
Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej nie mogą zrzeszać się w związkach zawodowych.
4. 
Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej jest obowiązany uzyskać zezwolenie przełożonego na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych.