Art. 39. - [Dożywotniość stopni służbowych; pozbawienie stopnia służbowego] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  39.  [Dożywotniość stopni służbowych; pozbawienie stopnia służbowego]
1. 
Stopnie Straży Marszałkowskiej są dożywotnie.
2. 
Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej zwolnieni ze służby mogą używać posiadanych stopni Straży Marszałkowskiej z dodaniem określenia "w stanie spoczynku".
3. 
Pozbawienie stopnia Straży Marszałkowskiej następuje w razie:
1)
utraty obywatelstwa polskiego;
2)
prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.