[Zakaz podejmowania zajęć zarobkowych] - Art. 67. - Straż Graniczna. - Dz.U.2022.1061 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Zakaz podejmowania zajęć zarobkowych] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  67.  [Zakaz podejmowania zajęć zarobkowych]

Funkcjonariusz nie może bez zezwolenia przełożonego podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą.