[Przesłanki wydzielenia kontyngentu Straży Granicznej] - Art. 147c. - Straż Graniczna. - Dz.U.2022.1061 t.j. - OpenLEX

Art. 147c. - [Przesłanki wydzielenia kontyngentu Straży Granicznej] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r. do: 20 lutego 2023 r.
Art.  147c.  [Przesłanki wydzielenia kontyngentu Straży Granicznej]

Do realizacji zadań poza granicami państwa może zostać wydzielony kontyngent Straży Granicznej, zwany dalej "kontyngentem", w celu udziału w:

1)
organizowaniu i kontroli ruchu granicznego;
2)
organizowaniu ochrony granicy państwowej;
3)
zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;
3a)
rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem;
4)
szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych;
5)
przedsięwzięciach reprezentacyjnych.