Art. 147. - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1080 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  147. 

(uchylony).