§ 2. - Strawne i drogowe dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.56.456

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.