[Emitowanie programów w środkach masowego przekazu] - Art. 36. - Stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła... - Dz.U.2014.1726 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Emitowanie programów w środkach masowego przekazu] - Stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1726 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  36.  [Emitowanie programów w środkach masowego przekazu]
1. 
Kościół ma prawo emitowania w państwowych środkach masowego przekazywania nabożeństw w niedziele i święta prawosławne oraz swoich programów religijno-moralnych i kulturalnych.
2. 
Sposób realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1, regulują porozumienia między Świętym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji.