Nowość Art. 9. - [Organy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, diecezji, parafii i diakonatów] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  9.  [Organy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, diecezji, parafii i diakonatów]

Organami osób prawnych wymienionych w art. 7 są:

1)
dla Kościoła jako całości - Synod Kościoła, Rada Synodalna, Konsystorz, Biskup Kościoła;
2)
dla diecezji - Synod Diecezjalny, Rada Diecezjalna, Biskup Diecezjalny;
3)
dla parafii - Zgromadzenie Parafialne, Rada Parafialna, Proboszcz;
4)
dla diakonatu - Zarząd, Rada Sióstr, Rada Opiekuńcza.