Nowość Art. 46a. - [Termin składania wniosków o nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu lub jego osobom prawnym] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  46a.  [Termin składania wniosków o nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu lub jego osobom prawnym]

Wnioski, o których mowa w art. 45a ust. 1, mogą być składane w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.