Nowość Art. 33. - [Prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia; prawo zarządzania majątkiem] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  33.  [Prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia; prawo zarządzania majątkiem]

Kościołowi i jego osobom prawnym przysługuje prawo do swobodnego nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego oraz zarządzania swoim majątkiem.