Nowość Art. 31. - [Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe i Naczelny Kapelan Wojskowy] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  31.  [Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe i Naczelny Kapelan Wojskowy]
1. 
Ewangelickim Duszpasterstwem Wojskowym kieruje Naczelny Kapelan Wojskowy, którego mianuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z Konsystorzem Kościoła.
2. 
Szczegółowy tryb powoływania i odwoływania Naczelnego Kapelana Wojskowego i kapelanów wojskowych oraz organizację Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego określa statut uchwalony przez Konsystorz Kościoła w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
3. 
Statut Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ogłasza Minister Obrony Narodowej.