Nowość Art. 3. - [Współdziałanie z innymi kościołami; przynależność do organizacji międzykościelnych, wyznaniowych i międzywyznaniowych] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  3.  [Współdziałanie z innymi kościołami; przynależność do organizacji międzykościelnych, wyznaniowych i międzywyznaniowych]

Wypełniając swoje funkcje Kościół może współdziałać z innymi kościołami w kraju i za granicą, należeć do krajowych organizacji międzykościelnych, a także międzynarodowych organizacji wyznaniowych i międzywyznaniowych.