Nowość Art. 26. - [Przeznaczenie pod budownictwo sakralne i kościelne gruntów osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  26.  [Przeznaczenie pod budownictwo sakralne i kościelne gruntów osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego]

Grunty stanowiące własność osób prawnych Kościoła powinny być w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone w pierwszej kolejności pod budownictwo sakralne i kościelne.