Nowość Art. 16. - [Prowadzenie szkół i innych placówek przez Kościół Ewangelicko-Augsburski] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  16.  [Prowadzenie szkół i innych placówek przez Kościół Ewangelicko-Augsburski]
1. 
Szkoły oraz placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone przez Kościół, mają charakter wyznaniowy i podlegają władzy kościelnej.
2. 
Zasady organizacyjno-programowe prowadzenia tych placówek określają odrębne przepisy.