Nowość Art. 13. - [Religijne uroczystości pogrzebowe i nabożeństwa dla uczczenia pamięci zmarłych sprawowane na cmentarzach komunalnych] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  13.  [Religijne uroczystości pogrzebowe i nabożeństwa dla uczczenia pamięci zmarłych sprawowane na cmentarzach komunalnych]

Religijne uroczystości pogrzebowe i nabożeństwa dla uczczenia pamięci zmarłych mogą odbywać się także na cmentarzach komunalnych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów porządkowych.