Nowość Art. 12. - [Niezależność organizowania i sprawowania kultu publicznego od władz świeckich] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  12.  [Niezależność organizowania i sprawowania kultu publicznego od władz świeckich]

Organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie podlegają wyłącznie władzy kościelnej.