Nowość Art. 1. - [Wolność wyznawania wiary i sprawowania kultu religijnego przez Kościół Ewangelicko-Augsburski] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  1.  [Wolność wyznawania wiary i sprawowania kultu religijnego przez Kościół Ewangelicko-Augsburski]
1. 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Kościołem", uznający jako jedyną zasadę i normę wiary i życia wszystkie księgi kanoniczne Pisma Świętego, a także wszystkie księgi symboliczne Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, korzysta z pełnej wolności wyznawania swojej wiary oraz wykonywania swojego kultu religijnego.
2. 
Kościół rządzi się w swoich sprawach wewnętrznych przepisami Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, uchwalanego przez Synod Kościoła.