Art. 20. - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1936.30.241 - OpenLEX

Art. 20. - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  20. 2

(uchylony).

2 Art. 20 uchylony przez art. II pkt 4 dekretu z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.45.48.273) z dniem 1 stycznia 1946 r.