[Prawne podstawy organizacji Karaimskiego Związku Religijnego] - Art. 2. - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego... - Dz.U.1936.30.241 - OpenLEX

Art. 2. - [Prawne podstawy organizacji Karaimskiego Związku Religijnego] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  2. [Prawne podstawy organizacji Karaimskiego Związku Religijnego]

Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej korzysta w swym życiu wewnętrznem z pełnej wolności rządzenia się, w ramach praw obowiązujących, przepisami swego Statutu (Ustawy Wewnętrznej), uznanego przez Państwo w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Statut Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wraz z ustawą niniejszą podstawę prawną organizacji tego Związku.