Stosowanie w Sarawaku i Północnym Borneo Brytyjskim konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.28.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 stycznia 1939 r.
w sprawie stosowania w Sarawaku i Północnym Borneo Brytyjskim konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

Podaje się niniejszym do wiadomości na podstawie komunikatu Rządu Szwajcarskiego, że zgodnie z art. 26 ust. (1) konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 84, poz. 515), Rząd Brytyjski zawiadomił Związkowy Rząd Szwajcarski, iż w Sarawaku i Północnym Borneo Brytyjskim powyższa konwencja będzie stosowana od dnia 1 stycznia 1939 r.