Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.239

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 maja 1920 r.
o stosowaniu w roku 1920 postanowień ustawy z dn. 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.

Na mocy art. 4. Ustawy z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz (Dz. Ustaw Rz. P. № 50 z roku 1919 poz. 326) postanawiam.
Ustawa z dnia 18 czerwca 1919 r. ma mieć zastosowanie w bieżącym roku 1920 na obszarze Województw Warszawskiego, Łódzkiego, Lubelskiego" Kieleckiego i Białostockiego, oraz na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Warszawa, dn. 11 maja 1920 r.