Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.10.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 stycznia 1938 r.
w sprawie stosowania w Papuazji i Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. o odszkodowaniu na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 4 międzynarodowej konwencji o odszkodowaniu na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 372), zostało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów w dniu 6 listopada 1937 r. zawiadomienie Rządu Australii o stosowaniu powyższej konwencji w Papuazji i na terytorium mandatowym Nowej Gwinei.