Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.42.305

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o stosowaniu taryfy klasy II-ej do przewozu kwasu siarkowego w ładunkach wagonowych.

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b. (Dziennik Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Do przesyłek wagonowych kwasu siarkowego, przewożonych z Trzebini do stacji odbiorczych fabryk nawozów sztucznych, znajdujących się na terenie b. Królestwa Polskiego, od dnia 20 maja r. b. stosowaną będzie na kolejach b. okupacji niemieckiej taryfa klasy II-ej, z warunkiem jednak przedstawienia do każdej przesyłki odpowiedniego zaświadczenia od wydziału chemicznego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że nadawany kwas siarkowy przeznaczony jest do fabrykacji nawozów sztucznych.

Warszawa, dnia 16 maja 1919 r.