Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 marca 1920 r.
w przedmiocie stosowania Taryfy Celnej Dz. Ust. № 95 z 1919 r. poz. 510 do zagranicznych wód mineralnych naturalnych.

Na podstawie art. 20 rozporządzenia o Taryfie Celnej (Dz. Ust. 1919, № 95, poz. 510) oraz w myśl uwagi do poz. 32 Taryfy Celnej, ustalam następujący wykaz wód mineralnych naturalnych, które opłacają ulgowe cło w ilości 5 mk., z dopłatą odpowiedniego agio, od 100 kg. łącznie z wagą naczyń: Karlsbad, Marienbad, Kissingen, Apenta, Franz Joseph, Hunjady, Levico, Contrexeville, Vichy, Vittel.