Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.309

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 maja 1921 r.
w sprawie stosowania rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 marca 1921 r. o zaokrągleniu należności pobieranych według taryfy osobowej, bagażowej i towarowej (Dz. Ust. Nr. 31, poz. 188) na kolejach wąskotorowych państwowych oraz na niektórych kolejach wąskotorowych prywatnych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. z r. 1919 Nr. 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu-zarządzam co następuje:
Od dnia 1 czerwca 1921 roku rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 marca b. r. w sprawie zaokrąglenia należności pobieranych według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej (Dz. Ustaw Nr. 31, poz. 188) ma być stosowane również na kolejach wąskotorowych państwowych lub znajdujących się pod zarządem państwowym oraz na następujących kolejach wąskotorowych prywatnych:

1. Akcyjnego Towarzystwa Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych;

2. Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w b. Królestwie Polskiem;

3. Towarzystwa akcyjnego drogi żelaznej podjazdowej wąskotorowej Piotrków-Sulejów;

4. Związku komunalnego Kaliskiego;

5. Towarzystwa łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.