Art. 8. - Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w... - Dz.U.1932.72.657 - OpenLEX

Art. 8. - Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, podatku od olejów mineralnych, sztucznych środków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowego podatku przemysłowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.72.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1932 r.
Art.  8.

Art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 171) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 9. Naruszenia postanowień niniejszej ustawy oraz rozporządzeń, na jej podstawie wydanych, ulegają ukaraniu stosownie do postanowień ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355)".