Art. 3. - Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w... - Dz.U.1932.72.657 - OpenLEX

Art. 3. - Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, podatku od olejów mineralnych, sztucznych środków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowego podatku przemysłowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.72.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1932 r.
Art.  3.

Art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 797) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 7. Naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych ulegają karom, przewidzianym w artykułach następnych, przy zastosowaniu postanowień ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355)".