Art. 10. - Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w... - Dz.U.1932.72.657 - OpenLEX

Art. 10. - Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, podatku od olejów mineralnych, sztucznych środków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowego podatku przemysłowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.72.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1932 r.
Art.  10.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwości oraz innym właściwym ministrom.

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej:

a)
jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 25 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 286) oraz niniejszem rozporządzeniem;
b)
nowego brzmienia art. 107 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym, ogłoszonej jako załącznik do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 110), po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej w art. 9 rozporządzenia niniejszego.