Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.36.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 marca 1937 r.
w sprawie stosowania na terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r. dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że w wykonaniu art. 11 międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr 87, poz. 783), Rząd Jego Brytyjskiej Mości zgłosił Rządowi Francuskiemu w dniu 7 września 1936 r. w imieniu Rządu Brytyjskiego w Australii zamiar stosowania na terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru powyższej konwencji.