Art. 33. - Stopnie naukowe i tytuły naukowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.42.202 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  33.

Centralna Komisja Kwalifikacyjna działa przy Prezesie Rady Ministrów.