§ 4. - Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. - Dz.U.2020.572 - OpenLEX

§ 4. - Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.572

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 135).