Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.15.110 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
§  2.
1. Współczynnik korygujący wynosi 0,40.
2. W jednostkach gospodarczych, w których występuje spadek produkcji w obowiązującym mierniku, współczynnik korygujący wynosi 0,65.