§ 2. - Stawki płatności związanych do zwierząt za 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1810

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r.