§ 1. - Stawki płatności związanych do zwierząt za 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1810

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2020 r.
§  1. 
Stawka płatności związanych do zwierząt za 2020 r. wynosi w przypadku płatności do:
1)
bydła - 326,76 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);
2)
krów - 412,11 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);
3)
owiec - 111,12 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);
4)
kóz - 52,57 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus).