Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1963

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2018 r.
§  1.  Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2018 r. wynosi w przypadku płatności do:
1) roślin strączkowych na ziarno:
a) 721,04 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności nieprzekraczającej 75 ha,
b) 360,52 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności przekraczającej 75 ha;
2) roślin pastewnych - 438,71 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
3) ziemniaków skrobiowych - 1065,89 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
4) buraków cukrowych - 1495,63 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
5) pomidorów - 3320,78 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
6) chmielu - 2129,87 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
7) truskawek - 1054,35 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
8) lnu - 486,12 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
9) konopi włóknistych - 235,26 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.