Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1963

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 5 i ust. 1a ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2018 r. wynosi w przypadku płatności do:
1) roślin strączkowych na ziarno:
a) 721,04 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności nieprzekraczającej 75 ha,
b) 360,52 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności przekraczającej 75 ha;
2) roślin pastewnych - 438,71 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
3) ziemniaków skrobiowych - 1065,89 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
4) buraków cukrowych - 1495,63 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
5) pomidorów - 3320,78 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
6) chmielu - 2129,87 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
7) truskawek - 1054,35 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
8) lnu - 486,12 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
9) konopi włóknistych - 235,26 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).