Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r. - Dz.U.2022.2104 - OpenLEX

Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2104

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) zarządza się, co następuje:
Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r. wynosi:
1)
3,38 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia;
2)
2,44 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2022 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).