Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.443 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2020 r.
Art.  58.  [Przekazywanie danych statystycznych po upływie oznaczonego terminu]

Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu,

podlega karze grzywny.