Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.443 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2020 r.
Art.  57.  [Odmowa wykonania obowiązku statystycznego]

Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym,

podlega grzywnie.