Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.443 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2020 r.
Art.  56.  [Przekazywanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym]
1.  Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2.  W wypadku mniejszej wagi sprawca

podlega grzywnie.