Art. 56. - [Przekazywanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym] - Statystyka publiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.773 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2023 r.
Art.  56.  [Przekazywanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym]
1. 
Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. 
W wypadku mniejszej wagi sprawca

podlega grzywnie.