§ 7. - Statystyka budowlana.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1930 r.
§  7.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych.