§ 4. - Statystyka budowlana.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1930 r.
§  4.
Dla rejestracji danych, o których mowa w § 1, instytucje i osoby, wymienione w § 2, winny zaprowadzić księgi notowań według wzorów uzgodnionych z Głównym Urzędem Statystycznym.