§ 3. - Statystyka budowlana.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1930 r.
§  3.
Instytucje i osoby, wymienione w § 2, przedkładają sprawozdania, o których mowa w § 1, wyłącznie dla budynków, które stosownie do obowiązujących przepisów podlegają bezpośredniemu nadzorowi danej instytucji lub osoby.