§ 9. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1922 r.
§  9.
Po upływie terminu na jaki spółka drogowa została zawiązana albo po jej rozwiązaniu drogi przez spółkę tę zbudowane i utrzymywane przechodzą pod zarząd właściwego związku samorządowego. Otrzymania zbudowanych przez spółkę dróg może być przed upływem terminu, na jaki została zawarta spółka przejęte przez właściwy związek samorządowy o ile on uzna to za celowe.