§ 10. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1922 r.
§  10.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.