§ 6. - Statut wzorowy dla spółek drogowych. - Dz.U.1949.51.387 - OpenLEX

§ 6. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.387

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  6.
1.
Wysokość udziałów poszczególnych zainteresowanych powinna pozostawać w stosunku prostym do otrzymywanych przez nich korzyści z urzeczywistnienia celu spółki lub większa w razie gdy zainteresowany na to się zgodzi.
2.
Udział każdego członka powinien być określony w procentach kosztów urzeczywistnienia celu spółki; udział ten może być wpłacony w gotówce lub też wnoszony w naturze: w materiałach, robociźnie lub w oddaniu potrzebnych gruntów.
3.
Opłaty członków spółki ustala się w sposób podany w statucie wzorowym.