§ 5. - Statut wzorowy dla spółek drogowych. - Dz.U.1949.51.387 - OpenLEX

§ 5. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.387

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  5.
1.
Spółka może być zawiązana:
1)
dobrowolnie, jeżeli zainteresowani przez podpisanie deklaracji zobowiążą się do poniesienia wszystkich kosztów połączonych z urzeczywistnieniem celu spółki;
2)
przymusowo na podstawie orzeczenia wydziału powiatowego, wydanego na wniosek grupy inicjatorów, którzy zobowiążą się do poniesienia przynajmniej trzech piątych części kosztów potrzebnych do urzeczywistnienia celu spółki.
2.
Przymusowo wciągnięci członkowie spółki pokrywają pozostałą, nie pokrytą przez dobrowolnych członków, część kosztów potrzebnych do urzeczywistnienia celu spółki zgodnie z §§ 6 i 7.