§ 3. - Statut wzorowy dla spółek drogowych. - Dz.U.1949.51.387 - OpenLEX

§ 3. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.387

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  3.
1.
Do spółek drogowych mogą należeć zainteresowane osoby fizyczne i prawne, jak np. właściciele budynków nie związanych z gospodarstwem rolnym, właściciele gospodarstw rolnych, właściciele przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych oraz spółdzielcze i państwowe przedsiębiorstwa i zakłady gospodarcze, gospodarstwa rolne i leśne itp., a także gromady i gminy wiejskie i miejskie.
2.
Wejście gminy wiejskiej lub miejskiej do spółki drogowej następuje z zachowaniem przepisów art. 5 § 2 lit. c dekretu z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. Nr 14, poz. 74), wejście zaś gromady - z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 35, poz. 294, z 1938 r. Nr 33, poz. 290, Nr 63, poz. 481 i z 1944 r. Nr 14, poz. 74).